En Düzgün Dupe Check Prosedürü - (%100 Sorunsuz)

  Paylaş
  avatar
  Flexy

  Favori Oyun Favori Oyun : WolfTeam
  Nick Nick : Ko-PVP
  Karakter Karakter : Asas
  Irk Irk : El Morad
  Cinsiyet Cinsiyet : Erkek
  Mesaj Sayısı Mesaj Sayısı : 73
  Rep Puanı Rep Puanı : 1
  Kayıt tarihi Kayıt tarihi : 26/12/09
  Lakap Lakap : Asker

  En Düzgün Dupe Check Prosedürü - (%100 Sorunsuz)

  Mesaj tarafından Flexy Bir C.tesi Ara. 26, 2009 5:08 am

  Selamlar,

  Tamamiyle Kendi Yapımım Sadece Inventory leri Taramak İçin Yaptım Sizlerlede Paylaşayım Dedim

  Eğer Girişte Tarama Yapacaksanız LOAD_USER_DATA ya Aşağıdaki Şekilde Ekleyiniz.


  Kod:
  EXEC DUPE_CHECK_USER @id

  Tabiki Tavsiyem Tüm Kullanıcıları Uyarıp Serverı Kapayıp Tüm Innleri Temizleyip Aşağıdaki Kodu Yazmanızdır.

  NOT : LOAD_USER_DATA Taramasını Tavsiye Etmem Neden Derseniz Kişinin Örnek CS si Var Yan Çarına Verdi Oda Dupe Görünür Server Tamamını Tarayan Bir Sistem Olduğundan En Mantıklısı Reset Zamanlarında veya Haftada Bir Kere 2. Prosedürü Çalıştırmanızdır.


  Kod:
  EXEC DUPE_CHECK_ALL_USERS

  Direk Prosedürleri Uygulayın Gerekli Tabloları Kendi Oluşturacaktır Merak Etmeyin.

  Silinen Dupe İtemleri DUPE_CHECK_REPORT Tablosundan Görebilirsiniz.

  1. Procedür

  Kod:
  CREATE PROCEDURE [dbo].[DUPE_CHECK_USER]
  (@strUserId char(21))
  AS
  /*
  Author : AKUMA
  Update : 11.03.2009 - 11:37
  */
  DECLARE @DupeDeletingSystemStatus tinyint
  /* 0 = Dupe Items Only Reporting Their Deletion / 1 = Dupe Items Deleted */
  SET @DupeDeletingSystemStatus = 1

  /* The required tables are created. */
  IF NOT EXISTS (SELECT * FROM SYSOBJECTS WHERE id = object_id(N'[dbo].[DUPE_CHECKED_USER_ITEM_LIST]') AND OBJECTPROPERTY(id,N'IsUserTable') = 1)
  CREATE TABLE [dbo].[DUPE_CHECKED_USER_ITEM_LIST](
  [strUserId] [char](21) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
  [Num] [int] NULL,
  [strSerial] [int] NULL,
  [IsDupe] [tinyint] NULL
  ) ON [PRIMARY]

  IF NOT EXISTS (SELECT * FROM SYSOBJECTS WHERE id = object_id(N'[dbo].[DUPE_ITEM_LIST]') AND OBJECTPROPERTY(id,N'IsUserTable') = 1)
  CREATE TABLE [dbo].[DUPE_ITEM_LIST](
  [strUserId] [char](21) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
  [Num] [int] NULL,
  [strSerial] [int] NULL
  ) ON [PRIMARY]

  IF NOT EXISTS (SELECT * FROM SYSOBJECTS WHERE id = object_id(N'[dbo].[DUPE_CHECK_USER_INVENTORY]') AND OBJECTPROPERTY(id,N'IsUserTable') = 1)
  CREATE TABLE [dbo].[DUPE_CHECK_USER_INVENTORY](
  [strUserId] [char](21) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
  [Num] [int] NULL,
  [StackSize] [smallint] NULL,
  [Durability] [smallint] NULL,
  [InventorySlot] [int] NULL,
  [strSerial] [int] NULL DEFAULT ((0))
  ) ON [PRIMARY]

  IF NOT EXISTS (SELECT * FROM SYSOBJECTS WHERE id = object_id(N'[dbo].[DUPE_CHECK_REPORT]') AND OBJECTPROPERTY(id,N'IsUserTable') = 1)
  CREATE TABLE [dbo].[DUPE_CHECK_REPORT](
  [strUserId] [char](21) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
  [Num] [int] NULL,
  [strSerial] [int] NULL,
  [ItemName] [varchar](100) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
  ) ON [PRIMARY]

  /* Variables */
  DECLARE @CheckUser int,@CheckDupeItemUser int,@While int,@I int,@Num int, @Durability int,@StackSize int,@InventorySlot int,@strSerial int,@RecordCount int, @CountX int,@CheckInn int, @Slot int
  DECLARE @strUserIDx char(21), @strName varchar(100), @DurabilityX varchar(2),@StackSizeX varchar(2),@WareHouseData varchar(1601),@StopX varchar(2)
  DECLARE @NumX varbinary(4),@strSerialX varbinary(4)
  DECLARE @DupedCount int

  /* Delete User Information are Old. */
  DELETE FROM DUPE_CHECKED_USER_ITEM_LIST WHERE strUserId = @strUserId

  DELETE FROM DUPE_CHECK_USER_INVENTORY WHERE strUserId = @strUserId

  SET @I = 14 * 0 + 1
  SET @While = 401

  SELECT @CheckUser = COUNT(*) FROM USERDATA WHERE strUserId = @strUserId

  IF @CheckUser > 0
  BEGIN

  -- Control Begins.

  SET @I = 14 * 0 + 1
  SET @While = 401
  SET @Num = 0
  SET @Durability = 0
  SET @StackSize = 0
  SET @strSerial = 0

  WHILE @I < @While
  BEGIN

  SET @Num = 0
  SET @Durability = 0
  SET @StackSize = 0
  SET @strSerial = 0

  SELECT
  @strUserId = strUserId,
  @Num = CAST(CAST(SUBSTRING(CAST(SUBSTRING(strItem, @I,4) AS VARBINARY(4)), 4, 1)+SUBSTRING(CAST(SUBSTRING(strItem, @I,4) AS VARBINARY(4)), 3, 1)+SUBSTRING(CAST(SUBSTRING(strItem, @I,4) AS VARBINARY(4)), 2, 1)+SUBSTRING(CAST(SUBSTRING(strItem, @I,4) AS VARBINARY(4)), 1, 1) AS VARBINARY(4)) AS INT),
  @Durability = CAST(CAST(CAST(SUBSTRING(strItem, @I+5, 1) AS VARBINARY(1))+CAST(SUBSTRING(strItem, @I+4, 1) AS VARBINARY(1)) AS VARBINARY(2)) AS INT),
  @StackSize = CAST(CAST(CAST(SUBSTRING(strItem, @I+7, 1) AS VARBINARY(1))+CAST(SUBSTRING(strItem, @I+6, 1) AS VARBINARY(1)) AS VARBINARY(2)) AS INT),
  @strSerial = CAST(CAST(SUBSTRING(CAST(SUBSTRING(strSerial, @I,4) AS VARBINARY(4)), 4, 1)+SUBSTRING(CAST(SUBSTRING(strSerial, @I,4) AS VARBINARY(4)), 3, 1)+SUBSTRING(CAST(SUBSTRING(strSerial, @I,4) AS VARBINARY(4)), 2, 1)+SUBSTRING(CAST(SUBSTRING(strSerial, @I,4) AS VARBINARY(4)), 1, 1) AS VARBINARY(4)) AS INT)
  FROM USERDATA
  WHERE strUserId = @strUserId

  IF @strSerial <> 0 AND @Num <> 0
  BEGIN
  INSERT INTO DUPE_CHECKED_USER_ITEM_LIST (strUserId,Num,strSerial) VALUES (@strUserId,@Num,@strSerial)
  END


  INSERT INTO DUPE_CHECK_USER_INVENTORY (strUserId,Num,StackSize,Durability,InventorySlot,strSerial) VALUES (@strUserId,@Num,@StackSize,@Durability,(@I-1) / 8,@strSerial)

  SET @I = @I + 8

  END

  -- Add items to list dupe.

  DECLARE DUPE_CURSOR CURSOR FAST_FORWARD FOR
  SELECT strSerial, COUNT(*) -1
  FROM DUPE_CHECKED_USER_ITEM_LIST WHERE strSerial <> 0 AND Num <> 0
  GROUP BY strSerial
  HAVING COUNT(strSerial) > 1

  OPEN DUPE_CURSOR

  FETCH NEXT FROM DUPE_CURSOR INTO @strSerial, @CountX

  WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  BEGIN

  UPDATE DUPE_CHECKED_USER_ITEM_LIST SET IsDupe = 1 WHERE strSerial = @strSerial

  FETCH NEXT FROM DUPE_CURSOR INTO @strSerial, @CountX
  END

  CLOSE DUPE_CURSOR
  DEALLOCATE DUPE_CURSOR

  DECLARE DUPE_CURSOR CURSOR FAST_FORWARD FOR

  SELECT strUserId,Num,strSerial FROM DUPE_CHECKED_USER_ITEM_LIST WHERE IsDupe = 1

  OPEN DUPE_CURSOR

  FETCH NEXT FROM DUPE_CURSOR INTO @strUserIdX,@Num,@strSerial
  WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  BEGIN

  SET @DupedCount = 0

  SELECT @DupedCount = COUNT(*) FROM DUPE_ITEM_LIST WHERE strUserId = @strUserIdX AND Num = @Num AND strSerial = @strSerial

  IF @DupedCount = 0
  BEGIN
  INSERT INTO DUPE_ITEM_LIST (strUserId,Num,strSerial) VALUES (@strUserIdX,@Num,@strSerial)
  END

  FETCH NEXT FROM DUPE_CURSOR INTO @strUserIdX,@Num,@strSerial
  END

  CLOSE DUPE_CURSOR
  DEALLOCATE DUPE_CURSOR

  -- We are looking to dupe the queue.

  IF @DupeDeletingSystemStatus = 1
  BEGIN
  SELECT @DupedCount = COUNT(*) FROM DUPE_ITEM_LIST WHERE strUserId = @strUserId

  IF @DupedCount <> 0
  BEGIN

  -- Start Deleting
  SET @Num = 0
  SET @strSerial = 0

  DECLARE DUPE_ITEM_LIST_CURSOR CURSOR FOR

  SELECT Num,strSerial FROM DUPE_ITEM_LIST WHERE strUserId = @strUserId

  OPEN DUPE_ITEM_LIST_CURSOR

  FETCH NEXT FROM DUPE_ITEM_LIST_CURSOR INTO @Num,@strSerial

  WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)
  BEGIN

  SET @strName = NULL

  SELECT @strName = strName FROM ITEM WHERE Num = @Num

  INSERT INTO DUPE_CHECK_REPORT (strUserId,Num,strSerial,ItemName) VALUES (@strUserId,@Num,@strSerial,@strName)

  UPDATE DUPE_CHECK_USER_INVENTORY SET Num = 0,StackSize = 0, Durability = 0, strSerial = 0 WHERE Num = @Num AND strSerial = @strSerial AND strUserId = @strUserId

  DELETE FROM DUPE_ITEM_LIST WHERE Num = @Num AND strSerial = @strSerial AND strUserId = @strUserId

  FETCH NEXT FROM DUPE_ITEM_LIST_CURSOR INTO @Num,@strSerial
  END

  CLOSE DUPE_ITEM_LIST_CURSOR

  DEALLOCATE DUPE_ITEM_LIST_CURSOR

  SET @strSerial = 0
  SET @InventorySlot = 0
  SET @I = 14 * 0
  SET @While = 401

  SELECT
  @strUserId = strUserId,
  @Num = Num,
  @Durability = Durability,
  @StackSize = stacksize,
  @strSerial = strSerial
  FROM DUPE_CHECK_USER_INVENTORY
  WHERE strUserId = @strUserId and InventorySlot = @InventorySlot

  SET @NumX = SUBSTRING(CAST(@Num AS VARBINARY(4)), 4, 1) + SUBSTRING(CAST(@Num AS VARBINARY(4)), 3, 1) + SUBSTRING(CAST(@Num AS VARBINARY(4)), 2, 1) + SUBSTRING(CAST(@Num AS VARBINARY(4)), 1, 1)
  SET @DurabilityX = CAST(SUBSTRING(CAST(@Durability AS VARBINARY(2)), 2, 1)+SUBSTRING(CAST(@Durability AS VARBINARY(2)), 1, 1) as varchar(2))
  SET @StackSizeX = CAST(SUBSTRING(CAST(@StackSize AS VARBINARY(2)), 2, 1)+SUBSTRING(CAST(@StackSize AS VARBINARY(2)), 1, 1) as varchar(2))
  SET @strSerialX = SUBSTRING(CAST(@strSerial AS VARBINARY(4)), 4, 1) + SUBSTRING(CAST(@strSerial AS VARBINARY(4)), 3, 1) + SUBSTRING(CAST(@strSerial AS VARBINARY(4)), 2, 1) + SUBSTRING(CAST(@strSerial AS VARBINARY(4)), 1, 1)

  UPDATE USERDATA SET
  strItem = CAST(SUBSTRING(strItem, 1, @I) + CAST(CAST(@NumX as varchar(4)) + @DurabilityX + @StackSizeX as varchar(8)) + SUBSTRING(strItem, @I+8, 401-@I) as binary(400)),
  strSerial = CAST(SUBSTRING(strSerial, 1, @I) + CAST(@strSerialX as varchar(4)) + SUBSTRING(strSerial, @I+8, 401-@I) as binary(400))
  WHERE strUserId = @strUserId

  SET @I = @I + 8
  SET @InventorySlot = @InventorySlot + 1

  WHILE @InventorySlot < 50
  BEGIN

  SELECT
  @strUserId = strUserId,
  @Num = Num,
  @Durability = Durability,
  @StackSize = StackSize,
  @strSerial = strSerial
  FROM DUPE_CHECK_USER_INVENTORY
  WHERE strUserId = @strUserId and InventorySlot = @InventorySlot

  SET @NumX = SUBSTRING(CAST(@Num AS VARBINARY(4)), 4, 1) + SUBSTRING(CAST(@Num AS VARBINARY(4)), 3, 1) + SUBSTRING(CAST(@Num AS VARBINARY(4)), 2, 1) + SUBSTRING(CAST(@Num AS VARBINARY(4)), 1, 1)
  SET @DurabilityX = CAST(SUBSTRING(CAST(@Durability AS VARBINARY(2)), 2, 1)+SUBSTRING(CAST(@Durability AS VARBINARY(2)), 1, 1) as varchar(2))
  SET @StackSizeX = CAST(SUBSTRING(CAST(@StackSize AS VARBINARY(2)), 2, 1)+SUBSTRING(CAST(@StackSize AS VARBINARY(2)), 1, 1) as varchar(2))
  SET @strSerialX = SUBSTRING(CAST(@strSerial AS VARBINARY(4)), 4, 1) + SUBSTRING(CAST(@strSerial AS VARBINARY(4)), 3, 1) + SUBSTRING(CAST(@strSerial AS VARBINARY(4)), 2, 1) + SUBSTRING(CAST(@strSerial AS VARBINARY(4)), 1, 1)

  UPDATE USERDATA SET
  strItem = CAST(SUBSTRING(strItem, 1, @I) + CAST(CAST(@NumX as varchar(4)) + @DurabilityX + @StackSizeX as varchar(8)) + SUBSTRING(strItem, @I+8, 401-@I) as binary(400)),
  strSerial = CAST(SUBSTRING(strSerial, 1, @I) + CAST(@strSerialX as varchar(4)) + SUBSTRING(strSerial, @I+8, 401-@I) as binary(400))
  WHERE strUserId = @strUserId

  SET @I = @I + 8
  SET @InventorySlot = @InventorySlot + 1

  END

  DELETE FROM DUPE_CHECK_USER_INVENTORY WHERE strUserId = @strUserId

  END
  END

  -- Deletion process is complete.

  END

  2. Procedür

  Kod:
  CREATE PROCEDURE [dbo].[DUPE_CHECK_ALL_USERS]
  AS
  /*
  Author : AKUMA
  Update : 11.03.2009 - 11:37
  */
  -- Deleting Old Data
  TRUNCATE TABLE DUPE_CHECK_USER_INVENTORY
  TRUNCATE TABLE DUPE_CHECKED_USER_ITEM_LIST
  TRUNCATE TABLE DUPE_ITEM_LIST
  TRUNCATE TABLE DUPE_CHECK_REPORT

  DECLARE @strUserId char(21)

  -- First Scan
  DECLARE DW_CURSOR CURSOR FOR

  SELECT strUserId FROM USERDATA ORDER By Loyalty DESC

  OPEN DW_CURSOR

  FETCH NEXT FROM DW_CURSOR INTO @strUserId
  WHILE (@@FETCH_STATUS =0)
  BEGIN

  EXEC DUPE_CHECK_USER @strUserId

  FETCH NEXT FROM DW_CURSOR INTO @strUserId
  END

  CLOSE DW_CURSOR

  DEALLOCATE DW_CURSOR

  -- Second Scan
  DECLARE DW_CURSOR CURSOR FOR

  SELECT strUserId FROM USERDATA ORDER By Loyalty DESC

  OPEN DW_CURSOR

  FETCH NEXT FROM DW_CURSOR INTO @strUserId
  WHILE (@@FETCH_STATUS =0)
  BEGIN

  EXEC DUPE_CHECK_USER @strUserId

  FETCH NEXT FROM DW_CURSOR INTO @strUserId
  END

  CLOSE DW_CURSOR

  DEALLOCATE DW_CURSOR

  Kolay Gelsin...

   Forum Saati Paz Ara. 16, 2018 2:51 pm